مارلبرو Marlborough نیوزیلند

شهرها و مناطق نیوزیلند
Marlborough

این منطقه به خاطر رودهای خروشان که در در های عمیق جریان دارند مشهور است و تاکستان های آن در یکی از آفتابی ترین نقاط نیوزیلند قرار دارد.

مارلبورو در گوشه شمال شرقی جزیره جنوبی قرار دارد. شهر اصلی این منطقه به نام Blenheim  با جمعیتی در حدود  24،000 نفر در فاصله چهار و نیم ساعته از کرایست چرچ و 35 دقیقه از طریق هوا از ولینگتون و حدود یک و نیم ساعت از طریق هوا از اوکلند فاصله دارد.

  • جمعیت با توجه به سرشماری سال 2013: 43.416
  • متوسط آخرین قیمت خانه دردسامبر2019: 475هزاردلار
  • متوسط دستمزد  : 40 هزار دلار

بندر پیکتون در منطقه  Queen Charlotte Sound شهری بندری و شلوغ است.

مارلبورو شمالی بیشتر از توپوگرافی و طبیعتی تپه ای ساخته شده است. از نظر طبیعی قابل توجه ترین ویژگی های این منطقه  تپه های Marlborough Sounds که با درهای مدفون شده از آخرین عصر یخبندان تشکیل شده است.

آب و هوای گرم و آفتابی این منطقه, شرایط مناسبی برای تاکستانها و قعالیت های تفریحی و ورزشی در هوای آزاد ایجاد کرده و همچنین تاثیر به سزایی در صنعت شراب سازی منطقه داشته است.