نورث لند

شهرها و مناطق نیوزیلند
Northland

این منطقه به عنوان سرزمین ‘شمال بدون زمستان’ معروف است . این نامگذاری به دلیل آب و هوای نیمه استوایی آن است . Northland از سواحل شنی سفید، مناطق وسیع ماهیگیری و خلیج ها و جزایر متعدد تشکیل شده است. قرارگرفتن این جاذبه های طبیعی در کنار هم مکانی مناسب برای زندگی را پدید آورده است.

شمالی ترین منطقه نیوزیلند محل زندگی حدود 150000 نفر است که تقریبا نیمی از این جمعیت در بزرگترین شهرآن که وانگاری(Whangarei) نام دارد زندگی می کنند.

  • جمعیت با توجه به سرشماری سال 2013: 151.692
  • متوسط آخرین قیمت خانه دردسامبر2019:.منطقه نورثلند:539 هزار دلار
  • متوسط دستمزد  : 43 هزار دلار

نورث لند خواستگاه مهمی برای فرهنگ مائوری (Māori ) است .حدود ۸۰۰ سال پیش اولین کاشف این منطقه به نام کوپ (Kupe ) با قایق های خود به این منطقه پا گذاشت. امروزه حدود یک چهارم جمعیت Whangarei خود را مائوری می نامند.

آب و هوای گرم و بندرگاه های امن توانست توجه اولین مهاجران اروپایی را به خود جلب کرد و منطقه Paihia که با فاصله یک ساعت در شمال وانگری واقع شده است، اولین کرسی دولت نیوزیلند بود. سند تأسیس نیوزیلند، ته تیریتی (پیمان وایتانگی) Te Tiriti (The Treaty of Waitangi) خارج از  Paihia در سال ۱۸۴۰ امضا شد.