سورنا مدیا

رادیو مهاجرت

پادکست ها

موفقیت مجموعه ای از حلقه های متصل به هم است . در هر مرحله فقط نیاز است کمی به جلو حرکت کنیم.

مهم حرکت است ! حرکتی رو به جلو !حتی به اندازه یک سانتیمتر!

چشمه زلال اگر جاری نباشد , محکوم است به مرداب شدن!

رویداد های جدید