زبان انگلیسی

برای پیدا کردن کار در نیوزیلند و ادامه زندگی در این کشور شما نیاز به تسلط به زبان انگلیسی دارید.

‏زبان رایج در سیستم دانشگاهی و اداری نیوزیلند زبان انگلیسی میباشد اما تسلط به زبان مائوری از اهمیت زیادی برخوردار میباشد . زبان انگلیسی در نیوزیلند با سیستم بریتیش بوده و لهجه نیوزیلندی باعث شده که سرعت صحبت کردن بالا باشد .  کیوی ها از اصلاحات و عبارات زیادی استفاده میکنند که آمیحته شدن آ با سرعت بالای حرف زدنشان درک کردن مفاهیم را در ابتدا مشکل میسازد. به همین دلیل اگر متوجه نشدید که در مکالمه طرف مقابل شما چه میگوید به راحتی از شخص بخواهید که صحبتش را آرامتر برای شما تکرار کند.‏

‏‏دانشجویانی که برای ادامه تحصیل به نیوزیلند مهاجرت میکنند میبایستی یکی از مدرک زبان آیلتس , TOFEL ,PTE ,NZCEL, و … را ارائه دهند.

472abf40-fa04-41f8-a8f4-8ba6c203bb1c
cfa049c0-8d69-4c4d-b16e-a0dbc4a6d5e2
d0617b9c-96f4-4cef-ac33-57a4f6f49c97