خدمات ویزای خانوادگی نیوزیلند

مهاجرت از طریق ویزاهای خانوادگی

خلاصه ای از گفتگوی موسسه مهاجرتی سورنا اِستادی با موسسه حقوقی شعبانی

در سیستم مهاجرتی کشور نیوزیلند ویزا های مختلفی وجود دارد که به اعضاء خانواده مانند همسر و فرزندان این اجازه را می دهد که بواسطه رابطه خانوادگی خود با دارنده ویزا و پیوستن به وی,  به کشور نیوزیلند مهاجرت نمایند.

در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می گردد:

Partner of a Worker Visitor Visa


بیشتر بخوانید

Partner of worker Work Visa


بیشتر بخوانید

Partner of a Student Work Visa


بیشتر بخوانید

Child of a Student Visitor Visa


بیشتر بخوانید

Dependent Child Resident Visa


بیشتر بخوانید

Dependent Child Student Visa


بیشتر بخوانید