خدمات ویزای اقامتی نیوزلند

مهاجرت از طریق ویزاهای اقامتی

خلاصه ای از گفتگوی موسسه مهاجرتی سورنا اِستادی با موسسه حقوقی شعبانی

 

برای آنکه بتوانید به صورت دائمی در کشور نیوزیلند زندگی کنید میبایستی  ویزای رزیدنسی یا اقامت دائم را داشته باشید. تقریبا تمام راه هایی که به ویزای رزیندسی ختم می شوند , در ابتدا با یک ویزای موقتی مانند ویزای تحصیلی , کار و یا سرمایه گذاری آغاز شده است.  برای اینکه بتوانید ویزای اقامت دائم کشور نویزیلند را اخذ نمایید, باید از پیشنه مثبتی برخوردار باشید. داشتن محکومیت های کیفری و حقوقی و یا داشتن پرونده باز در دادگاه و یا ورشکستگی عواملی بازدارنده ای در پروسه اقامت دائم شما می باشد.

داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه برای تمام ویزای نیوزیلند به عنوان پیش نیاز محسوب می شود. از آنجاییکه در هنگام اقدام برای پروسه ویزای نیوزیلند حتما باید صداقت کامل را در ارئه اطلاعات داشت, اگر موردی منفی و غیر معمولی در گذشته شما وجود داشته باشد و شما آنرا کتمان کنید, اداره مهاجرت نیوزیلند به خود این اجازه را می دهد که در هنگام تصمیم گیری در مورد پرونده شما بسته به موضوع:

  • پرونده رزیدنسی شما رد یا بطال نماید
  • اگر مورد منفی کوچک یا قابل چشم پوشی باشد, در خواست Character waiver می دهد.

مواردی که در صورت وجود حتما باید توسط متقاضی اعلام شودو باعث رد درخواست اقامت شما میشود عبارتند از:

  • انجام اعمال مجرمانه که شخص به 5 سال یا بیشتر حبس محکوم شده باشد
  • اگر در 10 سال گذشته مرتکب جرمی شده باشد که به حبس 12 ماه یا بیشتر محکوم شده باشد
  • منع ورود به کشور نیوزیلند را داشته باشد یا از هر کشور دیگری اخراج شده باشد (removed, excluded or deported)
  • اگر به عنوان یک ریسک برای امنیت ملی کشور نیوزیلند محسوب شود
  • اگر به عنوان یک خطر جدی برای جامعه نیوزیلند به حساب بیاید
  • اگر به عنوان یک خطر برای منافع عمومی کشور نیوزیلند شناخته شود

مهاجرت به یک کشور جدید تصمیم بزرگی است .بنابراین قبل از مهاجرت به نیوزیلند به طور دائم, باید در مورد بهترین نوع ویزا و اینکه آیا واقعا واجد شرایط هستید به طور کامل تحقیق نمایید. در خصوص کشور نیوزیلند کلاس های ویزایی وجود دارد که به شما اجازه اقامت دائم در این کشور را می دهد. شما به عنوان فردی که قصد مهاجرت دارد باید توجه داشته باشید که در زمان بندی های خود دقت لازم را به خرج داده و تمامی مدارک مورد نیاز را از پیش آماده نمایید.

زمان مورد نیاز برای بررسی و صدور تعدادی از ویزاها در حالت عادی برای  پرونده های اقامتی به شرح زیر میباشد:

تکمیل90% پرونده ها در مدت:

تکمیل75% پرونده ها در مدت:

تکمیل50% پرونده ها در مدت:

نوع ویزا

10 ماه

6 ماه

 4 ماه

Partner of a New Zealander

62 روز

22 روز

12 روز

Permanent Resident Visa

26 ماه

23 ماه

 22 ماه

Skilled Migrant

5 روز

3 روز

1 روز

Transfer of visa to new passport

17 روز

8 روز

6 روز

Variation of travel conditions on a resident visa

Long Term Skill Shortage List Work Visa

Partner of a New Zealander Resident Visa

Skilled Migrant Category Resident Visa

Dependent Child Resident Visa

Talent (Accredited Employer) Work Visa

Parent Retirement Resident Visa

Entrepreneur Work Visa