تقسیمات کشوری نیوزیلند

تقسیمات کشوری نیوزیلند

کشور نیوزیلند از ۱۶ استان و ۵۰ شهرستان تشکیل شده است. شهر ولینگتون پایتخت و سومین شهر پرجمعیت و نیوزیلند است. شهر آوکلند پرجمعیت ترین شهر نیوزلند میباشد که تمرکز دانشگاه ها و شرکت های بزرگ در این شهر میباشد.جدول زیر ده شهر پرجمعیت نیوزیلند را به همراه «جمعیت شهر» و «جمعیت شهر+حومه» نشان می‌دهد:

مقالات مرتبط

مردم شناسی نیوزیلند

جمعیت نیوزیلند ۴٫۳ میلیون نفر است. حدود ۷۸٪ آنان خود را اروپایی معرفی می‌کنند. اروپائیان نیوزیلند به «پاکاها» معروف هستند. این کشور از لحاظ نژادی…