نیوزلند
+0648488740

امنیت در نیوزیلند

امنیت در نیوزیلند

در نظرسنجی های بین المللی، نیوزیلند به عنوان یکی از صلح آمیزترین و کم فسادترین کشورها انتخاب شده است.

‏نیوزیلند در شاخص جهانی صلح سال ۲۰۱۸ در رتبه دوم در بین ۱۶۳ کشور قرار دارد.‏

‏نرخ قتل نیوزیلند تنها ۱٫۳ در هر 100000 نفر است – میانگین OECD ۳٫۶ است.‏

‏نیوزیلند با امتیاز شاخص امنیت ۹۰٫۲٪ در فهرست SafeAround.coms در رتبه ۶ جهان قرار دارد.‏